Analitycy spodziewali się wzrostu PKB rdr o 2,4 proc.

W ujęciu kdk PKB Niemiec wzrósł w III kw. o 0,5 proc., po wzroście o 0,3 proc. w II kw. po uwzględnieniu czynników sezonowych - podali statystycy. Tu również oczekiwano wzrostu PKB o 0,5 proc.

Urząd statystyczny podał, że po uwzględnieniu czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w III kw. 2011 o 2,6 proc., po wzroście w II kw. o 2,9 proc., po korekcie. Oczekiwano tu wzrostu o 2,5 proc.