Centrum Finansowe Banku BPS, spółka z Grupy Banku BPS specjalizująca się w restrukturyzacji i windykacji wierzytelności, przeprowadziła ofertę prywatną akcji z której pozyskała 7,5 mln zł.

Planowany termin debiutu na rynku NewConnect to grudzień 2011, podała spółka w komunikacie. Autoryzowanym doradcą spółki jest Equity Market Consulting Group.

„We wrześniu 2011 r. odbyła się subskrypcja prywatna 1,5 mln akcji serii D, w ramach której spółka pozyskała 7,5 mln zł. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 5 zł. Środki pozyskane z oferty prywatnej Centrum Finansowe Banku BPS zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupów wierzytelności dokonanych w roku 2011 oraz częściową spłatę zobowiązań dotyczącą portfeli wierzytelności nabytych w latach ubiegłych, w których płatność za nabywane pakiety rozłożona została na raty" – czytamy w komunikacie.

Po przeprowadzonej emisji subskrypcji prywatnej udział nowych inwestorów w akcjonariacie spółki wynosi ponad 18%, a Bank BPS – akcjonariusz strategiczny – kontroluje prawie 82% akcji spółki.

„Pozyskanie środków z oferty prywatnej pozwoli nam na dalszy dynamiczny rozwój. Jego tempo zależy od naszych możliwości finansowania zakupów kolejnych pakietów wierzytelności, bo mamy możliwość swobodnego obsługiwania pakietów o jeszcze większej skali, niż dotychczas" – powiedziała Joanna Nowicka-Kempny, prezes Centrum Finansowego BPS, cytowana w komunikacie.

Centrum Finansowe Banku BPS działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem wierzytelnościami. Spółka specjalizuje się w obsłudze należności korporacyjnych, rozwijając jednocześnie pion wierzytelności masowych; świadczy usługi windykacji i restrukturyzacji na zlecenie, a także odzyskuje wierzytelności na własny rachunek.

Ponadto, Centrum posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. W roku 2010 Centrum Finansowe Banku BPS wypracowało 8,6 mln zł przychodów i zanotowało zysk netto na poziomie 2,3 mln zł. Po I półroczu 2011 r. Spółka miała 4,5 mln zł przychodów i 0,8 mln zł zysku netto.