Uruchomienie Centrum Bankowości Prywatnej wynika z realizacji Strategii Banku przyjętej na lata 2010-2012, której celem jest stałe podnoszenie jakości obsługi klientów i dopasowanie oferty do ich oczekiwań. W jej ramach powstał nowy model obsługi najzamożniejszych klientów – wyjaśnia serwis prasowy banku.

W pierwszej kolejności do skorzystania z usług Centrum zostaną zaproszeni klienci dysponujący aktywami finansowymi w wysokości co najmniej 1 mln zł. Sposób i formuła obsługi zamożnych klientów będzie zależała od preferencji samego klienta. Klient może być obsługiwany wyłącznie w placówce Centrum Bankowości Prywatnej, jak również utrzymać dotychczasową relację ze swoim doradcą w zwykłym oddziale. W drugim przypadku klient w oddziale Banku będzie obsługiwany od strony operacyjnej, natomiast u doradcy finansowego będzie mógł skorzystać z produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych niedostępnych w sieci detalicznej. Nowy model zakłada również możliwość obsługi klientów poza Bankiem. Na życzenie klienta doradca odwiedzi go np. w domu lub w biurze.

W ramach oferty produktowej dla najzamożniejszych klientów dostępne są wszystkie produkty bankowe, skarbowe oraz inwestycyjne oferowane przez PKO TFI i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

W najbliższym czasie Bank zaoferuje dedykowane wyłącznie klientom bankowości prywatnej zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz szyte na miarę produkty strukturyzowane. Poza specjalną ofertą produktową klienci będą mogli skorzystać z usług concierge, czyli zlecać bankowi organizowanie różnych świadczeń..
W przyszłym roku planowane jest otwarcie Centrów Bankowości Prywatnej w kolejnych miastach, m.in. w Gdańsku.

Reklama