LPP

Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w styczniu 2012 roku wyniosły 236 mln zł, czyli były o 28 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła ok. 45 proc. i była wyższa od zrealizowanej w styczniu 2011 roku o ok. 1 punkt procentowy.

NG2

Skonsolidowane przychody NG2 (CCC) ze sprzedaży w styczniu 2011 roku wyniosły 66,2 mln zł, czyli były o 59,9 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podała, że przychody ze sprzedaży detalicznej za styczeń wyniosły 59,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 63,2 proc. Piotr Nowjalis, wiceprezes grupy, tłumaczył kilka dni temu w rozmowie z PAP, że na wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży w styczniu złożyły się trzy elementy: niska baza do porównań, duża szerokość asortymentu i zimowa pogoda. Powiedział, że wiele wskazuje na to, że spółka może rozpocząć rok bez straty i zrealizuje w I kwartale zysk netto.

Reklama

Westa Isic

Spółka Westa Isic, Producent akumulatorów z Ukrainy, zanotowała wzrost produkcji o 12 proc. r/r do 625,55 tys. akumulatorów w grudniu 2011 r. Z kolei sprzedaż w tym okresie wzrosła o 21% do 600,49 tys. sztuk. W sumie w okresie styczeń-grudzień 2011 r. spółka zwiększyła produkcję o 20 proc. r/r, a sprzedaż - o 18 proc.

Triglav

Słoweńska firma ubezpieczeniowa Triglav ponownie planuje debiut na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z wypowiedzi ministra Olgierda Dziekońskiego z Kancelarii Prezydenta RP. >>>>

IMC

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Industrial Milk Corporation (IMC) szacuje wstępnie, że osiągnął 30 mln USD skonsolidowanych przychodów, zysk EBITDA w wysokości 26,4 mln USD i zmagazynowaną produkcję rolniczą na poziomie 34 mln USD w 2011 r. „Całkowite zadłużeniena koniec 2011 roku wynosi 22 mln USD, a gotówka 4,6 mln USD" – podała również spółka.

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Industrial Milk Corporation (IMC) podtrzymuje, że rozważa emisję obligacji skierowaną do polskich inwestorów. Celem emisji byłoby finansowanie przejęcia spółki rolniczej z ponad 50 tys. ha ziemi, podała spółka w komunikacie.

JW Construction

Firma deweloperska JW Construction Holding przedłużyła negocjacje ze spółką VIS Investments, kontrolowaną przez Black Lion NFI, w sprawie 8-hektarowej działki na warszawskiej Woli (ul. Kasprzaka 29/31) do 29 lutego, wynika z komunikatu J.W. Construction. W zamyśle JW Construction na terenach dawnego VIS stanąć ma miasteczko z nawet 3 tys. mieszkaniami i częścią komercyjną.

Point Group

Platforma Mediowa Point Group (PMPG) jest zainteresowana tworzeniem funduszy dofinansowywanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), wynika z raportu spółki. "Zarząd (...) podjął uchwałę w przedmiocie wyrażenia zainteresowania przystąpieniem do projektu tworzenia funduszy przez podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert 1/2011 ogłoszonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy . oraz wyrażeniu zgody na podpisanie listów intencyjnych z ww. podmiotami" - czytamy w raporcie.

Quercus TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 1 452,7 mln zł na koniec stycznia 2012 r., poinformowała spółka w komunikacie. "Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 129,7 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 141,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 5 stycznia 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 164,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 5 stycznia 2012 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 16,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO"- podano w raporcie.

Orco Property Group

Orco Property Group (ORCOGROUP) planuje zakończyć stan surowy zamknięty warszawskiego projektu Złota 44 w lipcu, podała spółka w materiałach konferencyjnych. Ostatnie, 54. piętro, apartamentowca zostało właśnie ukończone.>>>>

Firma deweloperska Orco Property Group sprzedała dotychczas ponad 30% ze wszystkich apartamentów w warszawskim apartamentowcu Złota 44, poinformował prezes spółki Jean Francois Ott. Dodał, że podtrzymuje plan budowy kolejnego wieżowca mieszkalnego w Warszawie. "Taki mamy obecnie rynek, że klienci obserwują i czekają na finalizację projektu, wtedy spodziewam się zdecydowanego zwiększenia sprzedaży. Jednak już teraz Złota 44 to inwestycja bezpieczna i pewna. Mamy finansowanie z Pekao SA do końca realizacji tego projektu" - powiedział Ott podczas konferencji prasowej.>>>>

Firma deweloperska Orco Property Group liczy na 300 mln euro przychodów w 2012 roku, powiedział prezes spółki Jean Francois Ott. Spółka chce zaproponować swoim obligatariuszom konwersję obligacji na akcje. "Nadal czekamy na finalizację sprzedaży biurowca Sky Office. Na niemieckim rynku bankowym sytuacja nie jest łatwa, stąd nabywca wciąż nie może pozyskać finansowania. Jednak ostatnia poprawa nastrojów na rynkach może spowodować, że uda się sfinalizować tą transakcję w ciągu najbliższych miesięcy. Wtedy sądzę, że możemy osiągnąć 300 mln euro przychodów w całym roku" – powiedział Ott podczas konferencji prasowej. Dodał, że Orco planuje zaproponować swoim obligatariuszom konwersję obligacji na akcje. Kilka dni temu spółka poinformowała, że obligatariusze jej spółki zależnej Orco Germany zgodzili się na konwersję obligacji na akcje.

PKN Orlen

W najbliższym czasie spodziewamy się finalnego raportu, zawierającego rekomendacje naszego doradcy - Banku Nomura - odnośnie strategicznych scenariuszy związanych z naszą litewską spółką Orlen Lietuva - poinformowało PAP biuro prasowe PKN Orlen.>>>>

Energa

Spółka Energa rozwiązała umowę o współpracy z ESB International przy realizacji inwestycji budowy elektrowni gazowej w Grudziądzu o mocy ok. 950 MW, jednak będzie kontynuowała realizację projektu, poinformowała firma w komunikacie. "Techniczne doświadczenie irlandzkiego partnera okazało się warunkiem niewystarczającym do wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Przyczyną decyzji jest brak możliwości realizacji projektu we wcześniej ustalonej formule. Oczekiwany przez ESBI sposób podziału korzyści i ryzyka realizacji projektu czynił całe przedsięwzięcie nie opłacalnym z punktu widzenia Grupy Energa" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że kontynuuje realizację projektu. "Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowań do wyboru wykonawcy projektu budowlanego oraz w końcowej fazie istotnych negocjacji dotyczących umów przyłączeniowych z PSE Operator oraz z Gaz-System. Podpisanie ich planowane jest na pierwsze półrocze 2012 r." - czytamy dalej. Spółka liczy, że budowa rozpocznie się w drugiej połowie 2013 roku i potrwa do 2016 roku.Mostostal Zabrze, Budus

Konsorcjum, w skład którego wchodzą Mostostal Zabrze-Holding (partner) i Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budus (lider) podpisało umowę na zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej w Łodzi, podano w komunikacie. Wartość prac to 177,50 mln zł netto, z czego na Mostostal Zabrze-Holding (MOSTALZAB) przypada 88,75 mln netto. "Zgodnie z warunkami umowy zamawiający przewiduje płatność w dwóch etapach: za prace projektowe w 2012 r., natomiast za roboty budowlane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego" – czytamy w komunikacie. Ostateczny termin realizacji umowy: 30 kwietnia 2014 r.

KOV

Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) planuje wykonać w tym roku 6 odwiertów na Ukrainie i co najmniej 2 odwierty w Bloku L w Brunei, poinformował prezes spółki Timothy M. Elliott. "W 2012 r. będziemy koncentrować się na budowaniu naszych sukcesów na Ukrainie, gdzie zaplanowaliśmy program wierceń obejmujący wykonanie 6 odwiertów, i w Brunei, gdzie właśnie przejęliśmy kontrolę nad całością działań operacyjnych w Bloku" - Elliott napisał w liście do akcjonariuszy, załączonym do newslettera spółki.>>>>

Unibep

Spółka budowlano-deweloperska Unibep podpisała ze Spółką Inwestycji Mieszkaniowych "Ursynów" umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowo - usługowo – biurowej, położonej w Warszawie przy Alei Rzeczpospolitej, podał Unibep w komunikacie. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 71,5 mln zł netto. "Inwestycja ma charakter mieszkaniowo - usługowo – biurowy, składa się z budynków A i B wraz z garażami podziemnymi, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu. Planowana wielkość inwestycji to: powierzchnia całkowita ponad 35 tys. m2, w tym: powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ok. 7 tys. m2, powierzchnia użytkowa lokali usługowych ok. 3 tys. m2, powierzchnia użytkowa lokali biurowych ok. 4,6 tys. m2. Planowana liczba mieszkań 115" - czytamy w komunikacie. „Rozpoczęcie budowy - od dnia 12.12.2011r. (na podstawie umowy przedwstępnej). Zakończenie budowy i przekazanie inwestorowi przedmiotu umowy – do dnia 31.10.2013r., w tym budynek B nie później niż do dnia 31.08.2013r." – czytamy dale.Getin Noble Bank

Getin Noble Bank dostosowując ofertę do oczekiwań regulatora rynku zrezygnował z lokat z jednodniową kapitalizacją - poinformował bank w komunikacie. "Decyzja ma na celu m.in. dostosowanie oferty produktowej do oczekiwań regulatora rynku. Aktualnie oferowane depozyty będą dostępne jeszcze tylko przez kilka dni" - napisano w komunikacie.

PGE

PGE z powodu remontów awaryjnych zamyka blok w Elektrowni Turów o mocy 261 MW, a Elektrownia Kozienice z grupy Enea zamyka blok o mocy 560 MW - poinformował PSE Operator na swojej stronie internetowej. Blok w Turowie będzie zamknięty do 7 lutego, a postój bloku w Kozienicach planowany jest do 5 lutego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za 2008 rok dla Elektrociepłowni Rzeszów z grupy PGE. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 14,6 mln zł.>>>>

Rafako

Konsorcjum z udziałem Fabryki Kotłów Rafako zrealizuje prace polegające na wymianie elektrofiltra oraz modernizacji systemu transportu popiołu i żużlu w Elektrociepłowni Tuzla w Bośni i Hercegowinie, poinformowało Rafako w komunikacie. Wartość prac to 10,15 mln euro. "(…) 2 stycznia 2012 roku spółka otrzymała zawiadomienie od zarządu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum: Rafako, Energoinvest d.d. Sarajevo oraz Deling d.o.o. Tuzla na wymianę elektrofiltra oraz modernizację systemu transportu popiołu i żużlu bloku nr 6 -215 MW w Elektrociepłowni Tuzla jako najkorzystniejszej" – czytamy w komunikacie. Wartość oferty wynosi 10.150.000 EUR.

Vantage Development

Firma deweloperska Vantage Development liczy, że zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych na przełomie marca i kwietnia, powiedział prezes spółki Edward Laufer.>>>>

Erbud

Firma budowlana Erbud podpisała dwie umowy z firmą LC Corp XIV na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, opiewające łącznie na kwotę 24,2 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. „Terminy realizacji: 02.2012-09.2013" – czytamy w komunikacie. Erbud podał, że wyżej wymieniona umowa jest kolejną umową realizowaną z Grupą LC Corp. „Emitent realizował wcześniej projekty mieszkaniowe przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie oraz ulicy Kaliskiej w Warszawie" – głosi komunikat.

Dom Development

Dom Development (DOMDEV) wyemitował 5-letnie obligacje o wartości 120,0 mln zł, podała spółka w komunikacie. Środki z emisji będą służyły finansowaniu rozwoju działalności spółki. "Zarząd spółki Dom Development informuje, że spółka wyemitowała 12.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 zł z datą wykupu przypadającą w dniu 2 lutego 2017 roku. Wartość emisyjna odpowiada ich wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 6M + marża" - czytamy w komuniacie. Środki z emisji będą służyły finansowaniu rozwoju działalności spółki. Jednocześnie spółka nabyła w celu umorzenia 9.120 obligacji o wartości nominalnej 8.500 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 77.520.000 zł z datą wykupu przypadającą na 28 listopada 2012 roku. Cena nabycia odpowiada ich wartości nominalnej. "Łączna wartość zobowiązań spółki na 30 września 2011 roku wynosiła 1.007.003 tys. zł. Spółka przewiduje, że do czasu pełnego wykupu obligacji prognozowana wartość wskaźnika zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych nie powinna przekroczyć poziomu 50%" - czytamy dalej.