"W trakcie 2012 roku spodziewamy się nieznacznego wzrostu rynku piwa z naciskiem na wyższe koszty produkcji oraz wzrostu przychodów spowodowanych głównie wzrostem cen i wolumenu sprzedaży. Grupa Kapitałowa Żywiec SA w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu marek, poprawie dystrybucji, obsługi klienta oraz satysfakcji konsumenta" – czytamy w komunikacie.

W 2011 wolumen sprzedaży Grupy Kapitałowej Żywiec łącznie z zewnętrznym portfelem marek wyniósł 12,0 mln hektolitrów w porównaniu z 11,9 mln hektolitrów w roku 2010. "Wróciliśmy na ścieżkę wzrostu ilości sprzedanego piwa. W 2011 zanotowaliśmy około 2 proc. wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to przede wszystkim związane ze znaczącymi inwestycjami dotyczącymi naszych marek (największa intensywność telewizyjnej kampanii reklamowej pośród przedsiębiorstw piwowarskich), jak również wprowadzeniem nowej butelki Żywiec, a także z innymi innowacjami ukierunkowanymi na konsumenta (piwo niepasteryzowane, Grzaniec)" - czytamy dalej.

W ocenie spółki, te inwestycje w połączeniu ze zmianą struktury sprzedaży (wyższy udział marek tańszych, wyższy udział sprzedaży w dyskontach) miały negatywny wpływ na poziom wypracowanego zysku z działalności operacyjnej w 2011 roku. Spadek przychodów spowodowany był głównie presją cenową i zmianą kanałów sprzedaży. Grupa Żywiec miała 318,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 398,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3605,94 mln zł wobec 3631,09 mln zł rok wcześniej.