Przedstawiciele resortu poinformowali PAP, że wykorzystają w tym celu możliwości zawarte w Dyrektywie RADY 2003/96/WE, określającej zasady harmonizacji stawek podatku akcyzowego na produkty energetyczne.

Polska skorzystała już z tych przepisów w odniesieniu do gazu ziemnego sprężonego, ale ten sam gaz skraplany w niskiej temperaturze obciążono akcyzą w wysokości 695 zł/1000 kg, co odpowiada prawie 390 zł za 1000 l. Na metan w postaci skroplonej (LNG) obowiązuje zatem identyczny podatek jak na mieszanki propanu i butanu, czyli popularne LPG. Benzyna opodatkowana jest natomiast stawką 1565 zł za 1000 l, a oleje napędowe - 1048 zł za 1000 l.