Akcjonariusze Quadry zgodzili się na przejęcia przez KGHM Polska Miedź akcji kanadyjskiej spółki stanowiących 100 proc. jej kapitału zakładowego - poinformował w poniedziałek polski koncern w komunikacie.

"W głosowaniu ponad 78 proc. akcjonariuszy zgodziło się na transakcję. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 58 proc. głosów. Zdecydowana większość głosów została oddana już w ostatni czwartek drogą elektroniczną. Na dzisiejszym walnym oddano tylko kilka tysięcy głosów, na walnym obecni byli prawie wyłącznie przedstawiciele KGHM, Quadry oraz doradcy prawni i finansowi" - poinformował PAP Piotr Mietkowski, dyrektor zarządzający Corporate & Investment Banking BNP Paribas, doradcy finansowego KGHM przy transakcji przejęcia Quadry, który był obecny na zgromadzeniu akcjonariuszy kanadyjskiej spółki.

Dodał, że "teraz, po zarejestrowaniu wyników głosowania, w najbliższych dniach wystąpimy o zgodę na transakcję ze strony ministra przemysłu Kanady".

>>> Czytaj też: Quadra FNX: oto nowe kanadyjskie złoża KGHM (MAPA)

Po tej zgodzie KGHM stanie się właścicielem 100 proc. akcji Quadry.

Reklama

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia warunków zawieszających w postaci: uzyskania zgody akcjonariuszy wyrażonej na zgromadzeniu akcjonariuszy Quadry FNX większością 2/3 głosów, zatwierdzenia warunków transakcji przez sąd oraz otrzymania zgód właściwych organów ochrony konkurencji i ministra przemysłu Kanady.

Dla zamknięcia transakcji wymagane jest jeszcze zatwierdzenie jej przez Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej oraz uzyskanie zgody ministra przemysłu Kanady.

KGHM podpisał w grudniu 2011 roku warunkową, zobowiązującą umowę, w ramach której lubińska spółka nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy kanadyjskiej spółki górniczej Quadry FNX 100 proc. jej akcji za 2,87 mld dol. kanadyjskich (9,44 mld zł). Zgodnie z umową cena zakupu akcji wyniesie 15,0 dol. kanadyjskich za sztukę.

Zawarcie umowy pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji w grupie KGHM o ponad 100 tys. ton miedzi rocznie począwszy od 2012 r., a w roku 2018 wzrost osiągnie ponad 180 tys. ton. Dodatkowo dzięki nabywanym atrakcyjnym projektom górniczym, w czasie kilku lat Grupa KGHM istotnie obniży średni koszt produkcji.

KGHM szacował w grudniu, że po przejęciu Quadry koszty operacyjne spadną w 2018 r. o ponad 20 proc., choć w 2012 r. koszty mogą wzrosnąć. Łączna produkcja kopalń KGHM i Quadra wzrośnie o 50 proc. do 635 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2018 r., dzięki czemu KGHM może awansować na siódme miejsce wśród producentów miedzi.

Zasoby KGHM po przejęciu Quadra FNX zwiększą się o 28 proc., do 37,4 mln ton miedzi w złożu z obecnych 29,3 mln ton, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie.

Quadra FNX jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami: w Vancouver oraz Toronto w Kanadzie, akcje spółki notowane są na giełdzie w Toronto.

>>> Polecamy: KGHM ma zgody urzędów z Kanady i USA na kupno spółki Quadra FNX

Quadra FNX ma udokumentowane zasoby miedzi w wysokości ponad 8 mln ton oraz znaczne zasoby innych metali, m.in. złota i molibdenu. Posiada sześć działających kopalń.

Główną działalnością spółki jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny czy palladu w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota (przeznaczona do zamknięcia) w USA, Franke w Chile, McCreddy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky (przeznaczona do wstrzymania produkcji) w Kanadzie.

Quadra FNX posiada też projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na różnym etapie rozwoju: Sierra Gorda w Chile (najważniejszy projekt rozwojowy spółki, realizowany na jednym z największych złóż miedzi i molibdenu na świecie), Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii. Spółka prowadzi także projekty eksploracyjne Kirkwood, Falconbridge i Foy w rejonie Sudbury w Kanadzie oraz posiada mniejszościowy pakiet akcji w Capstone Mining.

Jednym z kluczowych aktywów Quadra FNX jest chilijski projekt Sierra Gorda (rozpoczęcie produkcji planowane w 2014 r.). Partnerem w tym projekcie jest japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45 proc. udziałów. Chilijskie złoże zawiera mniej więcej 1,3 mld ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Działalność tej kopalni obliczana jest na ponad 20 lat.

Złoże Victoria w Kanadzie szacowane jest na mniej więcej 12,5 mln ton rudy bogatej w nikiel, miedź, złoto i platynę.

Łączna skonsolidowana produkcja Quadra FNX Mining Ltd. w 2011 roku wyniosła 99,8 tys. ton miedzi, 103 tys. uncji metali szlachetnych oraz 4,5 tys. ton niklu.

Według danych na koniec września 2011 r., przychody Quadra FNX wyniosły 326,2 mln dol. amerykańskich, co oznaczało wzrost o 26 proc. w porównaniu z końcem września 2010 r.

W 2010 przychody Quadra FNX wyniosły 958 mln dol., a zysk 172 mln dol.

Quadra FNX zatrudnia ok. 2,5 tys. osób w Ameryce Północnej i Południowej.