Zysk operacyjny wyniósł 21,66 mln zł wobec 18,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 149,98 mln zł wobec 108,21 mln zł rok wcześniej.