Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,60 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 56,56 mln zł wobec 32,58 mln zł rok wcześniej.