Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,61 mln zł wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 360,51 mln zł wobec 311,20 mln zł rok wcześniej.

"Wyraźnej poprawie uległa rentowność sprzedaży Grupy. Poprawa rentowności nastąpiła głównie w wyniku obniżki kosztów produkcji, korzystniejszej struktury sprzedaży asortymentowej (większy udział sprzętu grzejnego), korzystniejszej struktury sprzedaży geograficznej (wzrost sprzedaży na Wschód) oraz wprowadzeniu podwyżek na wybranych rynkach" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 6,59 mln zł zysku netto wobec 8,14 mln zł zysku rok wcześniej.