Cena docelowa została obniżona o 16 proc. do 58,4 zł, co przy cenie rynkowej z dnia wydania raportu oznacza potencjał wzrostu na poziomie 47 proc.

Uzasadnieniem podtrzymania rekomendacji KUPUJ jest oczekiwana przez BESI poprawa marży operacyjnej z 1,5 proc. w 2011 roku do 2,4 proc. prognozowanych na 2014 rok, kiedy to Emperia planuje uruchomienie własnej obsługi logistycznej dla sieci detalicznej i spodziewa się uzyskania lepszych warunków zakupu od dostawców.

W ocenie analityków w 2013 roku Emperia powinna pozyskać 185 mln zł gotówki ze sprzedaży bądź leasingu zwrotnego nieruchomości. Kolejne w sumie 185 mln zł powinno wpłynąć w latach 2014-15.

Espirito Santo ocenia, że obecna wycena rynkowa akcji spółki nie uwzględnia niemal w ogóle wartości posiadanych przez nią nieruchomości. Stąd przekonanie, że już pierwsze materialne transakcje sprzedaży spodziewane na początku przyszłego roku mogą wyzwolić istotny potencjał wzrostowy dla akcji Emperii.