Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku wyniósł 5,9 mld euro wobec 8,1 mld euro rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Eksport w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. wzrósł o 1,1 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął 68,3 mld euro, zaś import zmniejszył się o 1,9 proc. r/r i wyniósł 74,2 mld euro. W całym 2011 r. deficyt ten wyniósł 15,9 mld euro (wobec 14,7 mld euro rok wcześniej). 

GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 89,1 mld USD, a import 96,9 mld USD (spadek odpowiednio o 4,8 proc. i o 7,6 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 7,8 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 11,2 mld USD).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 38,2 mld zł (minus 11,7 mld USD, minus 8,9 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 26,0 mld zł (minus 8,0 mld USD, minus 6,1 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 39,2 mld zł (11,9 mld USD, 9,1 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 42,7 mld zł (13,0 mld USD, 10,0 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 82,9 proc. (w tym UE 76,8 proc.), a w imporcie 64,0 proc. (w tym UE 57,2 proc.), wobec odpowiednio 85,2 proc. (w tym UE 78,7 proc.) i 67,7 proc. (w tym UE 60,3 proc.) w analogicznym okresie ub. roku" - podano w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,5 pkt i wyniósł 25,5 proc., a w imporcie – o 0,9 pkt i stanowił 21,2 proc. Dodatnie saldo wyniosło 7,0 mld zł (2,1 mld USD, 1,6 mld EUR), wobec 3,3 mld zł (1,1 mld USD, 0,8 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku, podał także GUS.

Poniżej tabela z udziałem eksportu:

PozycjakrajI-VI '11I-VI '12
1.Niemcy26,025,5
2.W. Brytania6,46,6
3.Czechy6,36,3
4Francja6,46,2
5.Włochy5,85,2
6.Rosja4,25,1
7.Holandia4,34,4
8.Szwecja3,02,7
9.Ukraina2,22,7
10.Słowacja2,42,4

Poniżej tabela z udziałem importu:

PozycjakrajI-VI '11I-VI '12
1.Niemcy22,121,2
2.Rosja11,214,6
3.Chiny8,48,8
4.Włochy5,65,2
5.Francja4,44,0
6.Holandia3,73,8
7.Czechy3,73,7
8.W. Brytania2,72,4
9.USA2,22,3
10.R. Korei2,22,3