W rezultacie należy oczekiwać kontynuacji korekty, co jest zgodne z naszym scenariuszem zarysowanym w Raportach Porannych z ubiegłego tygodnia. Przebicie linii szyi formacji podwójnego szczytu (okolice 1,2960) otwiera drogę do dalszych zniżek kursu, a ich modelowy zasięg to 1,2870. Najbliższe wsparcie to 1,2910, a wyznacza je poziom 23,6 proc. zniesienia Fibonacciego wzrostów EUR/USD zapoczątkowanych na przełomie lipca i sierpnia. Bardzo istotne wsparcie to z kolei strefa 1,2820 -60, w której przebiega m.in. 200 – dzienna średnia ruchoma. W krótkim terminie rynek jest jednak na tyle mocno wyprzedany, że jej przełamanie jest mało prawdopodobne.

Niemcy: Ifo nie poszedł w ślad za ZEW i PMI

O 10:00 opublikowany został indeks instytutu Ifo, który odzwierciedla nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Prognoza rynkowa zakładała wzrost wskaźnika z 102,3 do 102,5 pkt., jednak po dobrych publikacjach ZEW i PMI z ubiegłego tygodnia oczekiwania na lepszy od konsensusu odczyt (a szczególnie kluczowej składowej odpowiadającej za oczekiwania) znacznie wzrosły. Okazało się, że indeks spadł do 101,4. Optymizm niemieckich przedsiębiorców nie jest pochodną zdecydowanych działań banków centralnych i będącej ich rezultatem poprawy sytuacji na rynkach finansowych.

Grecja negocjuje z Troiką

Grecja jest coraz bliżej umorzenia kolejnej części swojego zadłużenia. Prasowe doniesienia sugerują się, że haircut może wynieść 53 mld euro i byłyby to zobowiązania wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy greckim rządem a przedstawicielami Troiki, a rozmowy dotyczą wprowadzenia pakietu reform mającego przynieść oszczędności rzędu ok. 11,5 mld euro. Według doniesień strony są blisko porozumienia, więc nie należy oczekiwać zdecydowanej reakcji ze strony uczestników rynku po ogłoszeniu decyzji o ustaleniu warunków pomocy.

Słabsze wyniki budżetu w Hiszpanii

Deficyt budżetowy w Hiszpanii w czerwcu osiągnął ponad połowę planu zapisanego w ustawie budżetowej. Obecnie spread pomiędzy 10-letnimi obligacjami Hiszpanii i Niemiec wynosi 418 pb., a rentowność hiszpańskich dziesięciolatek osiągnęła wartość 5,74 proc. Spadek rentowności poniżej 6 proc. nie jest spowodowany przez poprawę sytuacji budżetowej, a wynika z zapowiedzi uruchomienia programu OMT. Większej zmienności na hiszpańskim długu nie powinna wywołać planowana na przyszły tydzień prezentacja budżetu na 2013 r. Dodatkowo w piątek opublikowany będzie raport z przeprowadzonego audytu sektora bankowego, który ewentualnie mógłby wywołać kolejną falę wyprzedaży hiszpańskich obligacji.

Złoty przed deprecjacją

Złoty od rana osłabia się. Obecnie kurs EUR/PLN znajduje się na poziomie 4,1450, a USD/PLN na 3,20. Na interwale dziennym dla obu wykresów zarysowuje się świecowa formacja objęcia hossy (do jej dopełnienia dzisiejsze notowania powinny zamknąć się na obecnych poziomach lub wyższych). Stanowić to może zwiastun dalszej deprecjacji polskiej waluty. Najbliższy opór dla pary EUR/PLN wyznacza linia poprowadzona przez szczyty z maja i początku września tego roku, która obecnie przebiega przy poziomie 4,1780. Natomiast dla USD/PLN opór to 3,23 – lokalne maksima z lutego, kwietnia i września bieżącego roku. Członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Kaźmierczak w wywiadzie dla PAP ocenił, że zbyt wcześnie jeszcze na obniżkę stóp procentowych, co tym samym jego zdaniem wyklucza decyzję o luzowaniu na październikowym spotkaniu RPP. Ponadto oddalił on możliwość zwiększenia restrykcyjności polityki monetarnej. Inny członek Rady, Zyta Gilowska oznajmiła, że kluczem dla dalszych decyzji w sprawie stóp procentowych będzie listopadowa projekcja makroekonomiczna. Jutrzejsze dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia będą kolejnymi wskazówkami dotyczącymi perspektyw polityki pieniężnej. Warto zauważyć, że na wrześniowym posiedzeniu RPP wniosek o redukcję stóp procentowych nie znalazł wystarczającego poparcia, mimo, że nieobecnych podczas głosowania było dwoje decydentów o jastrzębich poglądach.