Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) EKO Holding zdecydowało o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka w komunikacie.

O wycofaniu zdecydował nowy właściciel spółki - Ecorse z grupu funduszy Advent International Corporation.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki upoważnia zarząd do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu i przedsięwzięcia przez zarząd spółki wszelkich czynności faktycznych ofercie i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji akcji spółki wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w uchwałach walnego.

Krzysztof i Marzena Gradeccy, którzy łącznie posiadali 26.917.240 akcji Eko Holding (stanowiących 55,37% udziałów w kapitale i głosach na WZ), poinformowali na początku października, że sprzedali wszystkie akcje na rzecz Ecorse Investments, spółce pośrednio kontrolowanej przez fundusze zarządzane przez Advent International Corporation. UOKiK wyraził zgodę przejęcie EKO Holding przez Ecorse, spółka podawała, że w wyniku wezwania osiągnęło blisko 98% udziału w kapitale Eko Holdingu.

Grupa Eko Holding prowadzi sieć supermarketów m.in. 305 sklepów EKO, ok. 800 placówek franczyzowych Rabat i 165 drogerii Jasmin. W jej skład wchodzi także Polska Grupa Drogeryjna, zajmująca się hurtową dystrybucją drogeryjną.