Według niego, firma zamierza systematycznie rozwijać swój biznes w Polsce, a jej spółka zależna rozpocznie działalność za ok. 2 miesiące.

"Jeżeli nie pojawią się znaczące inwestycje, to podtrzymujemy nasze wcześniejsze deklaracje dotyczące dywidendy. Możemy wypłacić akcjonariuszom co najmniej 70% zysku z 2012 r." - powiedział Garbaravičius dziennikarzom.

Inter RAO planuje systematycznie poprawiać swoją pozycję oraz wyniki, ale o szczegółowych planach ani prognozach Garbaravičius nie chciał mówić. Podkreślił jedynie, że wiąże duże nadzieje z polskim rynkiem, choć raczej w przyszłości. Na razie chce stworzyć podstawy pod dalszą ekspansję.

"Polska spółka Inter RAO - IRL Polska - tworzy struktury w Polsce, chcemy krok po kroku zdobywać odbiorców końcowych, zaistnieć na giełdzie energii. Powinna wystartować w ciągu ok. 2 miesięcy. Jednak chcemy to robić ostrożnie i jej działalność nie wpłynie znacząco na wyniki w 2013 r." - powiedział Garbaravičius na konferencji prasowej.

17 września ub.r. powołana została, a w październiku oficjalnie zarejestrowana spółka IRL Polska, której zadaniem będzie rozwój operacji Grupy w Polsce.

Reklama

Szef RN dodał, że inwestycje spółki w Polsce będą dotyczyć wyłącznie energii odnawialnej, szczególnie farm wiatrowych. Garbaravičius podtrzymał wcześniejsze deklaracje, że zamierza zwiększyć moce w odnawialnych źródłach energii (OZE) do 100MW z 30MW obecnie. Na pewno natomiast nie ma planów związanych z energetyką opartą np. na węglu. Jednak celem nadrzędnym pozostaje wynik finansowy.

"Musimy uważnie analizować nasze plany, ponieważ nie jesteś jeszcze wielką spółką. Wewnętrzna stopa zwrotu musi każdej inwestycji powinna wynosić ponad 10%" - podkreślił przewodniczący RN.

Inter RAO podało dziś, że w 2012 r. zysk netto grupy wyniósł 58,1 mln LTL i był o 5% niższy w ujęciu rok do roku. Wynik EBITDA wzrósł o 3,4% do 81,5 mln LTL, a rentowność EBITDA wzrosła do 9,1% z 8,6% w 2011 roku.

Przychody ze sprzedaży w 2012 roku wyniosły 897 mln LTL, tj. o 2,4% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu energią w 2012 roku wyniósł 5.508 GWh wobec 5.866 GWh w 2011 roku.

Działalność Grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.