Inflacja w lutym wyniosła 1,3 proc. r/r, co oznacza, że była najniższa od 2006 roku. Pytani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się wzrostu cen na poziomie 1,5 proc. W reakcji na te dane polski złoty tracił na wartości trzeci dzień z rzędu

Pojawiły się spekulacje o możliwości wprowadzenia dalszych obniżek stóp procentowych, co z kolei spowodowało spadek rentowności rządowych papierów dłużnych. Oprocentowanie dwuletnich papierów skarbowych spadło o 0,06 pkt. proc. do poziomu 3,27 proc., osiągając poziom najniższy od 6 lutego bieżącego roku.

Notowania instrumentów pochodnych zależnych od struktury stóp procentowych wskazują, że inwestorzy spodziewają się dalszego spadku kosztów zaciągania pożyczek. W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej ustanowiła wartość stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie 3,25 proc. Dziewięciomiesięczne transakcje terminowe na stopę procentową spadły do wysokości o 31 punktów poniżej stopy WIBOR, sugerując, że inwestorzy spodziewają się kolejnej obniżki stóp o 0,25 pkt. proc.

Dane o inflacji „wywołują spekulacje co do dalszych obniżek stóp” - komentuje Maciej Reluga z Banku Zachodniego WBK SA. „Spodziewamy się dalszego spadku inflacji, nawet poniżej 1 proc.”

Prezes NBP Marek Belka i Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej zasygnalizowali wczoraj, że jeżeli wzrost gospodarczy i inflacja będą w dalszym ciągu utrzymywały się poniżej oczekiwań banku centralnego, kolejne obniżki stóp procentowych są możliwe.

>>> Czytaj więcej: GUS: Inflacja w Polsce w lutym 2013 r. wyniosła 1,3 proc. w ujęciu rocznym