Spółka kontrolowana przez rodzinę Gerberów odpowiedziała na wezwanie do sprzedaży akcji EMC Instytut Medyczny i złożyła zapisy obejmujące wszystkie należące do niej akcje. Oznacza to, że po zakończeniu wezwania Penta Investments będzie największym akcjonariuszem medycznej spółki. 

"Zapisami zostało objętych 23,81% akcji EMC, dających 27,32% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Przed ogłoszeniem wezwania Penta Investments kupiła pośrednio 14,60% akcji EMC, dających 20,49% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z warunkami wezwania, zapisy na akcje EMC przyjmowane są w siedzibie Domu Inwestycyjnego Investors oraz w placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank do 18 lipca 2013 r., do godz. 17.00. Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 18,80 zł za jedną akcję. 

"Złożone zapisy są częścią transakcji, w ramach której Penta Investments przejmie kontrolę nad wszystkimi akcjami EMC należącymi do rodziny Gerberów, czyli nad pakietem dającym prawo do 47,81% głosów na walnym zgromadzeniu" - powiedział manager inwestycyjny Penta Investments Adam Jarmicki, cytowany w komunikacie.

Penta podawała wcześniej, że podmiotem, który będzie nabywał akcje w wezwaniu, będzie spółka CareUp B.V., w całości należąca do Penta. Za pośrednictwem CareUp B.V. Penta kontroluje swoje inwestycje w sektorze szpitalnym (dotychczas na Słowacji). 

Kontrolowana przez Penta spółka Soporto Invest B.V. posiada 14,60% akcji, co stanowi 20,49% ogólnej liczby głosów w spółce EMC. Ponadto, członkowie rodziny Gerber posiadający pośrednio akcje EMC, zobowiązali się spowodować, aby podmioty przez nich kontrolowane odpowiedziały na wezwanie ogłoszone przez spółki kontrolowane przez Penta (CareUp B.V. i Soporto Invest B.V.) i złożyły zapisy obejmujące łącznie nie mniej niż 23,81% akcji, reprezentujących łącznie nie mniej niż 27,32% ogólnej liczby głosów w EMC. 

W wyniku realizacji powyższego zobowiązania oraz dzięki już posiadanym akcjom EMC - Penta, niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych akcji nabytych w ramach wezwania, będzie kontrolować 38,41% akcji oraz 47,81% głosów w EMC. Zatem Penta będzie miała zapewniony istotny wpływ na spółkę, podkreślono w informacji.

W środę Penta Investments podała, że uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez jej CareUp kontroli nad EMC Instytut Medyczny. Tym samym ziścił się jedyny warunek prawny skuteczności wezwania.