"Zgodnie z uchwałą spółka może wyemitować do 5.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 3 lat, przy czym zgodnie z Warunkami emisji odsetki będą płatne w skali półrocza, a oprocentowanie wynosić będzie WIBOR 6M + 6,75 pkt proc. Emisja obligacji ma trwać od 16 czerwca do 13 września 2013 r." - głosi komunikat.

Ze względu na trwający okres wakacyjny, nowa emisja stanowi kontynuację zakończonej w dniu 9 sierpnia 2013 r. emisji obligacji serii A celem dalszego pozyskiwania środków finansowych na realizację strategicznej współpracy z PKN Orlen, określonej umowami podpisanymi w czerwcu 2012 oraz kwietniu 2013 r. dzięki którym w perspektywie 3 kolejnych lat sieć Auto-Spa ma się powiększyć do 200 lokalizacji, podano dalej w materiale.

"Zobowiązania wynikające z papierów wartościowych zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na myjniach, które powstaną ze środków stanowiących wpływy z emisji. Ponadto część środków stanowiących wpływy z obligacji zostanie przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności spółki" - czytamy też w komunikacie. 

Na początku lipca spółka informowała, że sformalizowała 17 pierwszych umów dzierżawy z PKN Orlen. Spółka planuje budowę nowych, samoobsługowych myjni przy stacjach PKN Orlen. Pierwsze budowy mają rozpocząć się jesienią 2013 r.

Auto-Spa jest organizatorem tworzonej na terenie całego kraju sieci myjni bezdotykowych - partnerskich oraz własnych. Głównym udziałowcem Auto-Spa Sp. z o.o. jest fundusz Venture Capital Ikenga Investment Corp. Ltd z siedzibą w Nikozji, którego polskim przedstawicielem jest Ilski Investment. Od kwietnia 2012 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.