„Dalsze plany rozwoju Grupy zakładają koncentrację na rynkach wschodnich (emerging markets). Szczególną uwagę będziemy poświęcać analizie możliwości rozwoju na kontynencie afrykańskim" – napisał Góral w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że „po kilku latach poświęconych analizie rynku rosyjskiego i byłych republik radzieckich" Asseco Poland rozpoczęło swoją działalność w Rosji i w Gruzji. Do Grupy dołączyły spółka R-Style Softlab, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla bankowości oraz Onyx Consulting (obecnie Asseco Georgia), spółka świadcząca usługi doradcze i wdrożeniowe dla firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz dla jednostek administracji publicznej.

„Niezależnie od planów inwestycyjnych Asseco koncentruje się na tym, co jest największą przewagą konkurencyjną Grupy – produkcji i rozwoju własnych rozwiązań informatycznych dla największych europejskich i światowych instytucji" – zaznaczył prezes Asseco Poland.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

>>> Czytaj też: Zysk netto Asseco Poland spadł do 87,60 mln zł w II kw. 2013 r.