Średnia krajowa, jak przed miesiącem, wynosi dwanaście procent. Niższa jest w przypadku mężczyzn - wynosi jedenaście i pół procent, wyższa wśród kobiet, gdzie sięga trzynastu.

Bez pracy jest aż 39,5 procent młodych Włochów, w wieku od 15 do 24 lat. Jednocześnie, ale w nieznacznym jedynie stopniu, wzrasta zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia. Jak informuje włoski Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie dotyka najczęściej zatrudnionych w budownictwie i tych, którzy nie mają stałej umowy o pracę. W nieco mniejszym stopniu sektora usług.

56 proc. bezrobotnych szuka pracy od co najmniej roku.