"W związku z trudnościami w pozyskaniu leasingu na warunkach wcześniej zakładanych przez udziałowców, które byłyby do spełnienia przez spółkę i zapewniały jej rentowność, podjęliśmy decyzję o wycofaniu się z projektu utworzenia spółki transportowej. Jednakże chcieliśmy wykorzystać dotychczas zaangażowany czas i pieniądze w powstanie BVT Sp. z o.o. Nie można przy tym zapominać, że jej kapitał zakładowy wynosi 900.000 złotych co stwarza duże możliwości inwestycyjne." – powiedział prezes spółki Kupiec Leszek Wróblewski, cytowany w komunikacie.

Prezes podkreślił, że obecna koniunktura w branży sprzyja zmianie profilu tworzonej spółki.

"Rynek windykacji znajduje się więc obecnie w okresie dość mocnego rozkwitu. Jest on zasilany dużymi wolumenami należności sprzedawanych przez telekomy oraz banki. Zobowiązania Polaków wynikają głównie z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsze za mieszkania, z tytułu alimentów, pożyczek, ale zwłaszcza z niespłacanych kredytów hipotecznych, a także konsumpcyjnych" - czytamy dalej.

Wróblewski będzie dążył m.in. do wejścia spółki na rynek NewConnect, tak aby miała ona większe możliwości pozyskania finansowania na zakup wierzytelności.

Reklama

"Chcielibyśmy zadebiutować na alternatywnym rynku w II połowie 2013 roku. Muszę też dodać, że przy udziałach Kupca w BVT na poziomie 440.000 zł, sam debiut BVT też znacząco wpłynie na notowania kursu akcji Kupiec S.A." – podsumowuje Wróblewski.

Kapitał zakładowy BVT będzie wynosił 900.000 zł, a udział Kupca wyniesie w nim 48,89%.

Kupiec S.A działa w branży transportu, spedycji i logistyki. Spółka od sierpnia 2011 r. jest notowana na rynku NewConnect.