Alior Bank

Alior Bank odnotował 227,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 61,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

Wartość odpisów Alior Banku wzrosła o 45,4% r/r do 405 mln zł w 2013 r. Wzrost odpisów to pochodna dynamicznej akcji kredytowej, głównie w segmencie klientów detalicznych. Wartość portfela kredytowego banku wzrosła o 37,5% r/r, poinformował Alior Bank.>>>>

Wzrost przychodów z działalności biznesowej Alior Banku o ponad 20 proc. r/r oraz ścisła kontrola kosztów umożliwiły spadek wskaźnika koszty/dochody (C/I) do poziomu 55,0 proc. w całym 2013 r. wobec 58,7 proc. rok wcześniej, poinformował bank.>>>>

Alior Bank potwierdził swoje cele średnioterminowe zakładające m.in. zejście ze wskaźnikiem koszty do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45% i ROE powyżej 16% w 2016 r. Bank ocenia, że jest w stanie już w tym roku obniżyć C/I do poziomu poniżej 50% i zakłada jednocyfrowy wzrost kosztów, przy dalszym dynamicznym wzroście przychodów z działalności biznesowej, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. „Potwierdzamy cele średnioterminowe - ROE na poziomie 16%, stały wzrost wolumenów kredytowych o 400 mln zł netto miesięcznie, C/I poniżej 45%, udział w rynku na poziomie 4% w 2016 roku" –powiedział Sobieraj podczas konferencji prasowej.>>>>

Reklama

Marka Alior Sync zniknie z rynku w związku z projektem realizowanym wspólnie przez Alior Bank i T-Mobile, poinformowali przedstawiciele zarządu Alior Banku.>>>>

Alior Bank chce utrzymać koszt ryzyka na poziomie 2,2% w 2014 roku. W ocenie zarządu jest także duża szansa na utrzymanie lub nawet lekkie zwiększenie marży odsetkowej netto, która na koniec 2013 roku sięgnęła 4,7% i była najwyższa na rynku, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.>>>>

Asseco BS

Asseco Business Solutions odnotowało 26,83 mln zł jednostkowego zysku netto w 2013 r. wobec 26,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Asseco Business Solutions zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za ub.r. w wysokości 0,80 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Zortrax

Zortrax, polska spółka z branży druku 3D, pozyskał 1,2 mln zł z prywatnej emisji obligacji i szykuje się do kolejnej oferty papierów dłużnych, tym razem w formie emisji publicznej, podała spółka. Spółka działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie. Zortrax podpisuje kontakty z międzynarodowymi korporacjami (w ostatnim czasie z Dell na 5 tys. drukarek 3d), a w planach ma podpisanie kolejnych (negocjacje z Bosch). W maju 2013 r. za pomocą kampanii crowdfundingowej na amerykańskim portalu kickstarter, pozyskała finansowanie w wysokości prawie 180 tys. USD.

Fortuny Entertainment Group

Zysk netto Fortuny Entertainment Group zwiększył się o 26,4% r/r do 15,6 mln euro w 2013 r., podała spółka.>>>>

Fortuna Entertainment Group zamierza przeznaczyć 70-100% skonsolidowanego zysku netto za ub.r. na dywidendę, poinformował dyrektor generalny spółki Radim Haluza.>>>>

Celem finansowym Fortuny Entertainment Group na bieżacy rok jest wzrost całkowitych przyjętych zakładów do 645 mln euro (z 567 mln euro z ub.r.) oraz wzrost EBITDA o 5-10% w porównaniu z 2013 rokiem (bez wpływu jednorazowego przychodu 2,2 mln euro w roku 2013), podała spółka.>>>>

PKN Orlen

Orlen Upstream przeanalizuje możliwości eksploatacji złoża ropy naftowej odnalezionego podczas wierceń na koncesji Lubartów w woj. lubelskim. Przepływy ropy osiągnięte podczas testu oceniono wstępnie jako "interesujące", poinformowała agencję ISBnews Dominika Mackiewicz z biura prasowego Orlen Upstream. Kilka dni temu portal Lublin112.pl informował o znalezieniu przez spółkę ropy naftowej podczas wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego. >>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w lutym 2014 r. wyniosła 33,8 mln zł. i była o 5 proc. wyższa w skali roku. Sprzedaż za dwa miesiące 2014 roku wyniosła 66,2 mln zł. i była wyższa o 4 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.>>>>

PZ Cormay

Diagnostica Holding złożyła przeciwko Orphée, spółce zależnej PZ Cormay, pozew, w którym domaga się 6,75 mln euro odszkodowania ze względu na naruszenie umowy opcji, przyznającej Orphée prawo nabycia 50% praw głosów w spółce Diesse Diagnostica Senese, podała PZ Cormay. "Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, iż powziął wiadomość o wpłynięciu (...) do Rady Biegłych Księgowych w Mediolanie pozwu w postępowaniu arbitrażowym od Diagnostica Holding s.r.l. przeciwko spółce zależnej Orphée SA (...), w którym Diagnostica domaga się (a) ustalenia, iż Orphée naruszyła umowę opcji przyznającą (i) Orphée prawo do nabycia a (ii) Diagnostica prawo do sprzedaży dalszych 50% praw głosów w spółce Diesse Diagnostica Senese SpA, co skutkuje wygaśnięciem umowy opcji" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze, po przeprowadzeniu restrukturyzacji, liczy na systematyczną poprawę wyników w kolejnych latach, wynika z wypowiedzi członka zarządu Dariusza Pietyszuka. Według niego, wysoki backlog oraz duża sprzedaż eksportowa powinna pozwolić na zwiększenie rentowności. Lepsza kondycja spółki pozwala na wypłatę dywidendy.>>>>

Komputronik

Komputronik wypracował w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 9,4 mln zł w lutym 2014 roku wobec 8,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 13,3 proc., wynika z wstępnych danych przedstawionych przez spółkę.>>>>

Ronson

Ronson zamierza przekazać klientom w 2014 r. nawet 500 lokali, podała spółka. "Ronson zamierza przekazać klientom w 2014 r. nawet 500 lokali. Bazą do tego będą 602 lokale, na które składa się: 206 lokali, które zostały wybudowane przed końcem 2013 r., lecz nie zostały jeszcze przekazane klientom (z czego 95 to lokale sprzedane). 396 lokali, których budowa zakończy się w 2014 r. (z czego 258 jest już sprzedane)" - czytamy w komunikacie.

Ronson Europe odnotował 19,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 31,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Ronson ma w przygotowaniu 10 inwestycji obejmujących łącznie ponad 1200 lokali, w tym cztery nowe: Moko, Jaśminowa i Skierniewicka w Warszawie oraz Copernicus w Poznaniu, podała spółka. "W przygotowaniu na 2014 r. jest 10 inwestycji obejmujących łącznie ponad 1200 lokali, które potencjalnie mogą zostać uruchomione jeszcze w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie.

Ronson oczekuje zakończenia bieżącego roku zyskami, poinformował dyrektor finansowy spółki Tomasz Łapiński. Chce sprzedać ponad 650 mieszkań. "Na wynik finansowy w 2014 złożą się przekazania lokali w Espresso (z marżą powyżej 20%). Na początku roku będziemy przekazywać Verdis z 70 lokalami na 30% marży. Jednak później zacznie wchodzić do wyniku ponad 100 mieszkań z projektu Młody Grunwald z zaledwie kilku procentową marżą. Ostatnio ceny w tej inwestycji lekko zwyżkują. W efekcie I półrocze będzie dobre wynikowo, ale II połowa roku słabsza. Zakładam osiągnięcie całorocznego zysku" - powiedział Łapiński podczas konferencji. Ocenił, że skala działalności spółki będzie rosnąć tak, że będzie ona w stanie realizować 15 inwestycji równolegle w ciągu roku do półtora. Tymczasem, według jego słów w ofercie Ronsona ma być ponad 1 tys. lokali, aby firma realizowała założone na ten rok plany. Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży firmy wskazał, że obserwuje kontynuację trendu wzrostowego w sprzedaży i liczy na ponad 650 sprzedanych mieszkań w tym roku.

Qumak

Konsorcjum w składzie Qumak i Maciej Lubocki Multimedia Art & Education zawarło z Europejskim Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku umowę na dostawę i instalację wystawy, wartą 38,15 mln zł brutto, podał Qumak. "Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja wystawy stałej dla Europejskiego Centrum Solidarności, na co m.in. składa się przygotowanie sal wystawienniczych, dostawa elementów ekspozycji, eksponatów oraz urządzeń multimedialnych. W przedmiocie umowy jest również świadczenie usług serwisowych w zakresie prac wykonanych w ramach umowy" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 38.149.567,63 zł brutto. Termin wykonania upływa w dniu 31 lipca 2014 r., podano również.

Manta Multimedia

Manta Multimedia przygotowuje obecnie prospekt emisyjny, który na przełomie II i III kwartału powinien zostać złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował agencję ISBnews prezes i właściciel spółki Bogdan Wiciński. Według niego debiut połączony z emisją akcji wartą ok. 30 mln zł powinien nastąpić jeszcze w 2014 r.>>>>

Bloober Team

Bloober Team zrezygnowała z emisji obligacji serii E i odrzuciła wszystkie oferty ich nabycia przez inwestorów. Spółka liczy bowiem na dobrą sprzedaż swoich gier, podała Bloober Team. "Pierwotne plany zakładały pozyskanie z emisji obligacji środków w wysokości do 3 mln zł. Po analizie dotychczasowego poziomu sprzedaży gier, a także przychodów, które spółka wypracowuje, zarząd Bloober Team S.A. podjął decyzję o rezygnacji z planów emisji papierów dłużnych, pomimo iż opłacone zapisy na obligacje przekroczyły próg emisji" - głosi komunikat. Spółka podkreśla, że w tym roku liczy na "rekordowe wyniki finansowe" dzięki rozpoczętej już sprzedaży gry „Basement Crawl" na rynku europejskim i w USA oraz planowanej dystrybucji na rynku japońskim.

Budimex

Budimex podpisał z Bouygues Immobilier Polska dwie umowy na budowę kompleksu mieszkaniowego w Warszawie, o łącznej wartości 55,48 mln zł netto, podała spółka. Umowy obejmują "budowę kompleksu mieszkaniowego Arte Nova etap B1 + B3 (umowa 1) oraz etap B2 (umowa 2) przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie. (...) Wartość umowy 1: 33 700 000 złotych netto; Wartość umowy 2: 21 780 000 złotych netto" - czytamy w komunikacie. Prace mają być prowadzone w okresie od 8 marca 2014 r. do 7 sieprnia 2015 r., okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, podano również.