Ruszyła kampania społeczna „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” Ma ona na celu wzrost zaufania młodych ludzi do staży i praktyk, jako formy budowania kompetencji zawodowych. Kampanię promują ciekawe spoty wideo.

Kampania jest częścią Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Głównym celem organizatorów projektu jest nakłonienie pracodawców do podniesienia poziomu organizowanych przez nich praktyk i stażów oraz przekonanie studentów o sensie podejmowania tego typu doświadczeń.

W ramach kampanii zaplanowano szereg działań aktywizujących studentów do aktywnego i świadomego poszukiwania staży oraz pracodawców do organizowania staży i praktyk w oparciu o Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Kampania ma także walczyć ze stereotypami dotyczącymi tego typu aktywności zawodowych.

– Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm regulujących kluczowe obszary dotyczące realizacji staży i praktyk w firmach, stanowią odpowiedź na ten problem. Zachęcamy pracodawców do organizowania staży i praktyk w oparciu o standardy jakościowe, a studentów motywujemy do świadomego wyboru tych programów, które faktycznie przyczyniają się do rozwoju kariery zawodowej – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Formy promocji kampanii

W promocji projektu ma pomóc cykl spotów internetowych, które mają pokazać, jak na pewno nie powinny wyglądać staże. Poprzez zastosowanie humorystycznej formy twórcy kampanii chcą wskazać na największe słabości staży i praktyk organizowanych w Polsce.

Epizod nr 1 - kawa

Epizod nr 2 - Ksero

Wydarzeniem kulminacyjnym kampanii będzie natomiast impreza biegowa na dystansie 5 km, która zaplanowana została na maj 2014 roku . Celem tej inicjatywy będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej i działających na rynku pracy instytucji na problemy młodych ludzi. Bieg symbolizuje potrzebę aktywizacji zawodowej studentów. Jest skierowany do osób, wspierających ideę nauki poprzez praktykę.

Kampania cieszy się sporym zainteresowaniem - mecenasami kampanii są: Nestlé, Orange, PZU oraz Siemens – czyli firmy, których programy staży i praktyk otrzymały Znak Jakości na podstawie audytu weryfikującego ich zgodność z wytycznymi zawartymi w kodeksie pracy. Partnerem merytorycznym kampanii są Wyższe Szkoły Bankowe, natomiast partnerem technologicznym – eRecruiter.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami jest najstarszym i największym stowarzyszeniem skupionym na wdrażaniu najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w biznesie w Polsce. PSZK bada trendy i wyzwania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim oraz jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w tym obszarze. Stowarzyszenie jest organizacją zaufania społecznego, której członkowie pracują w komisjach rządowych i regionalnych oraz międzynarodowych sieciach Human Resources Management.

>>> NCBiR zapłaci za studenckie staże. Czytaj o wsparciu dla stażystów