"Niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do rady nadzorczej spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki" – czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012 wysokości 50,25 mln zł, tj. 0,67 zł na akcję.

Pod koniec lutego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podała, że szacuje w 2013 roku przychody w wysokości 2,46 mld zł, wynik operacyjny na poziomie 56 mln zł i wynik netto na poziomie 50 mln zł,

Główny profil działalności Z.Ch. Police S.A. to produkcja wyrobów chemicznych, wytwarzanych w dwóch segmentach branżowych: nawozy i biel tytanowa. Jest m.in. największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (60% udziału w produkcji krajowej). Jej głównym akcjonariuszem są Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (66% akcji).