Zarząd proponuje też, aby dywidendę otrzymały osoby będące akcjonariuszami spółki 16 maja 2014 r. Dywidenda będzie płatna do 2 czerwca 2014 r., podano w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 90 gr na akcję dywidendy. Łącznie do akcjonariuszy spółki trafiło ponad 124 mln zł, co odpowiada ok. 50% skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok.

W 2013 r. spółka miała 221,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 250,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16.537,53 mln zł w porównaniu z 16.609,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 90,92 mln zł wobec 145,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z Grupą Tradis w ramach prowadzonych przez Grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.