Fundusz szacuje, że w 2013 r. deficyt ten wyniósł 4,5 proc. PKB wobec 3,9 proc. PKB rok wcześniej.

W styczniu MFW spodziewał się, że deficyt w tym ujęciu w 2013 r. wzrósł do ok. 4,6 proc. PKB, ale w 2014 r. spadnie do 3,6 proc. PKB, by osiągnąć 3,0 proc. PKB w 2015 r.

Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w kolejnych latach deficyt w relacji do PKB będzie kształtował się następująco: 2,2 proc. w 2016 r., 2,3 proc. w 2017 r., 2,0 proc. w 2018 i 1,8 proc. w 2019 r.

Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 49,5 proc. PKB w 2014 r. i 50,1 proc. PKB w 2015 r. Na 2013 r. MFW szacuje zadłużenie na poziomie 57,5 proc. PKB wobec 55,6 proc. PKB rok wcześniej.