Zysk operacyjny wyniósł 4,69 mln zł wobec 4,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,12 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 77,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 2,65 mln zł wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe.