Dodatnie saldo wyniosło 706,4 mln euro wobec minus 915,5 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano w komunikacie.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 73417,7 mln USD, a import 72422,9 mln USD (wzrost odpowiednio o 10,7 proc. i o 7,2 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 994,8 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1229,3 mln USD)" - czytamy także w komunikacie GUS.

Urząd podał wcześniej, że według wstępnych danych w całym 2013 r. eksport wzrósł o 6,5 proc. rok do roku do 152,78 mld euro, zaś import zwiększył się o 0,7 proc. rok do roku do 155,09 mld euro.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Udział Niemiec w polskim eksporcie

Reklama

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. br. o 1,0 pkt r/r do 26,3 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Udział tego kraju w imporcie wzrósł o 0,4 pkt i stanowił 21,7 proc. całości.

Dodatnie saldo wyniosło 10968,8 mln zł (3611,6 mln USD, 2623,4 mln euro) wobec 7480,8 mln zł (2392,4 mln USD, 1811,5 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku, podał Urząd.

"Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,8 proc. (w tym UE 76,8 proc.), a w imporcie 64,9 proc. (w tym UE 58,4 proc.), wobec odpowiednio 82,2 proc. (w tym UE 75,1 proc.) i 65,6 proc. (w tym UE 57,9 proc.) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy w komunikacie.

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 44301,1 mln zł (14570,8 mln USD, 10597,4 mln euro), w tym z krajami UE saldo
osiągnęło poziom 42893,6 mln zł (14109,3 mln USD, 10261,5 mln euro).

"W okresie styczeń – kwiecień br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu na Węgry, do Niemiec, Szwecji, Holandii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech i na Słowację, a importu – z Belgii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu – ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Czechami." - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,5 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,2 proc.), a importu ogółem – 67,1 proc. wobec 67,3 proc. przed rokiem, podsumował Urząd.

Udział Ukrainy w polskim eksporcie

Udział Ukrainy w polskim eksporcie obniżył o 0,8 pkt proc. r/r i wyniósł 2,6 proc. w okresie styczeń-kwiecień 2014 r., a w imporcie był wyższy o 0,1 pkt proc. r/r i stanowił 1,2 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 1463,2 mln zł (480,8 mln USD, 350,1 mln euro) wobec 3084,5 mln zł (982,4 mln USD, 744,3 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - kwiecień br. Ukraina zajmowała piętnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste – w imporcie (przed rokiem odpowiednio dziewiąte i dwudzieste pierwsze miejsce), podał także Urząd.

"Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 0,7 pkt proc.) i wyniósł 4,4 proc., a w imporcie był niższy o 0,9 pkt proc. i stanowił 12,0 proc. Ujemne saldo wyniosło 16578,5 mln zł (5443,9 mln USD, 3967,4 mln euro) wobec 16747,5 mln zł 5361,9 mln USD, 4053,3 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

>>>Rosja: USA blokuje powstanie Gazociągu Południowego na terenie Bułgarii