Do obrotu na NC zostanie wprowadzonych 14.301.082 akcji, podano również.

"Środki pozyskane z emisji nowych akcji przeznaczamy na zwiększenie sprzedaży produktów o najwyższej rentowności oraz na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowatorskiej grupy produktowej - świeżych jednodaniowych obiadów" - powiedziała prezes Teresa Jochemczyk, cytowana w komunikacie.

Spółka nie wyklucza kolejnych emisji akcji i szybkiego przejścia na główny parkiet GPW, podkreślono.

W I kw. 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Mysław S.A. wyniosły 25,0 mln zł i były porównywalne do tych osiągniętych w I kwartale ubiegłego roku, natomiast zysk operacyjny wzrósł 4,4 krotnie, osiągając wartość 1,43 mln zł, a EBITDA – zwiększyła się ponad 3 krotnie.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Mysław jest produkcja wyrobów mięsnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych surowców, zarówno mięsa czerwonego, jak i białego. Spółka jest jednym ze znaczących podmiotów produkcji wędlin na rynku śląskim. Asortyment wyrobów produkowanych przez ZM Mysław obejmuje wędliny cienkie (kiełbasy), wędliny kanapkowe, wędzonki, wyroby gotowane (pasztety i salcesony) oraz wyroby garmażeryjne. Grupa prowadzi sprzedaż wyrobów w trzech kanałach dystrybucyjnych - do sieci handlowych (ok. 65% sprzedaży), odbiorców hurtowych w Polsce oraz odbiorców zagranicznych.