Autorzy analizy szacują, że zbliżone tempo wzrostu gospodarczego powinno utrzymać się także w kolejnych kwartałach. Eksperci EY szacują, że inflacja w Polsce w tym roku wyniesie około 0,3 procent.

W przyszłym roku polska gospodarka może urosnąć o 3,4, a w 2016 3,7 procent w ujęciu rocznym. Wzrost ma utrzymać się między innymi dzięki luźnej polityce monetarnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Wśród niekorzystnych czynników wskazuje się na zmniejszającą się liczba pracowników.

Dla tegorocznych wyników ważny będzie trzeci kwartał, który pokaże czy stabilizacja produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej będzie postępować. Warunkiem dalszego przyspieszenia gospodarki w drugiej części roku będzie utrzymanie obserwowanej poprawy na rynku pracy i wzrostu popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw.

Jednymi z głównych zagrożeń dla scenariusza dalszego wzrostu dynamiki PKB w 2014 roku będą natomiast zaburzenia w handlu z Rosją i Ukrainą oraz ewentualne ponowne wyhamowanie ożywienia w strefie euro.

Raport przygotowany przez firmę doradczą prognozuje sytuację gospodarczą w 25 krajach światach, w tym w Polsce. Według szacunków ekspertów w przyszłym roku wzrost gospodarczy w tych krajach wyniesie ponad 4,5 procent.

>>> Czytaj też: Putin najlepszym naganiaczem do UE. Polska jest tego przykładem