Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w sierpniu na poziomie plus 5 pkt, tj. nie zmienił się wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 12 proc. (tak samo, jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest korzystnie,podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji są korzystne, lepsze niż sygnalizowano w lipcu. Sytuacja finansowa w sierpniu oceniana jest lepiej niż przed miesiącem, ale nadal nieznacznie negatywnie. Prognozy w tym zakresie są korzystne, zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać bez zmian." - czytamy w komunikacie.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują xx, poinformował również GUS.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci wyrobów z gumy (plus 18 – spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), urządzeń elektrycznych (plus 18 – podobnie jak przed miesiącem), wyrobów farmaceutycznych (plus 18 – wzrost o 4 pkt proc.), papieru i wyrobów z papieru (plus 18 – wzrost o 5 pkt proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 16 – wzrost o 1 pkt proc.). Negatywnie koniunkturę oceniają jedynie producenci odzieży (minus 6 – wzrost o 5 pkt proc.) i metali (minus 1 – wzrost o 2 pkt proc.).

>>> Czytaj też: Dłużnicy podatkowi mogliby zasypać polską dziurę budżetową

Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w sierpniu na poziomie minus 4, czyli nie zmienił się wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 19 proc. (podobnie, jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest negatywnie, podobnie jak w lipcu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa utrzymują się na dotychczasowym poziomie. Odpowiednie prognozy są nieco mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Diagnozy sytuacji finansowej są nieznacznie mniej pesymistyczne niż w lipcu, natomiast przewidywania wskazują, że może ona nie zmienić się. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego przed miesiącem spadku cen robót budowlano-montażowych" - czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorcy zgłaszają w sierpniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 79 proc. (75 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.). W sierpniu 14 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18 proc., 69 proc., 13 proc.). poinformował również Urząd.

Handel

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie 0 pkt, czyli nie zmienił się wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę i pogorszenie koniunktury sygnalizuje po 15 proc. badanych przedsiębiorstw (analogicznie jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży są nieznacznie optymistyczne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Poprawiają się oceny bieżącej sytuacji finansowej, choć są nadal negatywne. Przewidywania w tym zakresie pozostają niekorzystne. W najbliższych trzech miesiącach ceny mogą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w lipcu" - czytamy w komunikacie.

W podziale na branże korzystnie koniunkturę oceniają przedstawiciele branży włókno, odzież, obuwie (plus 11 – wzrost o 7 pkt proc.), a niekorzystnie – pozostałe prezentowane branże: artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 5 – spadek o 8 pkt proc.), żywność (minus 3 – spadek o 1 pkt proc.) oraz pojazdy samochodowe (minus 2 – tak jak w lipcu)..

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 10 (plus 9 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19% i 10%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał też GUS.

"W sierpniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz oceny bieżącej sytuacji finansowej są korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy przewidują, iż ceny towarów będą rosnąć wolniej niż zapowiadano w lipcu" - napisał Urząd

Usługi

W sierpniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie. Najlepsze, bardziej korzystne niż przed rokiem oceny koniunktury, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja, chociaż ich opinie są lepsze od zgłaszanych w lipcu bieżącego i sierpniu ubiegłego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 3 (przed miesiącem minus 1). Poprawę koniunktury odnotowuje 16% badanych firm, a jej pogorszenie 13 proc. (w lipcu odpowiednio 14 proc. i 15 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 1 (przed miesiącem plus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 13 proc. (w lipcu odpowiednio 18 proc. i 11 proc.).

W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16 (przed miesiącem plus 12). Poprawę koniunktury odnotowuje 21% badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w lipcu odpowiednio 18 proc. i 6 proc.).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 24 (przed miesiącem plus 23). Poprawę koniunktury odnotowuje 28 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 4 proc. (w lipcu odpowiednio 27 proc. i 4 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.