Grupa planuje kontynuację programu inwestycyjnego wartego 50 mld zł do 2020 r.

- Nasz miks paliwowy, opierający się głównie na węglu brunatnym, pozwolił utrzymać dobry poziom marż w wytwarzaniu, pomimo tego, że zrealizowana cena sprzedaży energii elektrycznej była niższa. W segmencie dystrybucji osiągnęliśmy zaplanowany wynik, zarówno pod względem wolumenu, jak i znaczenia dla wyniku końcowego - powiedział Woszczyk, cytowany w komunikacie.

PGE podała, że pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych przekroczyła 19,5 TWh, co oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku. Niższa o 6 proc. produkcja, która wyniosła 26,6 TWh, jest wynikiem wyłączeń bloków energetycznych i prowadzonych remontów. Dystrybucja energii sięgnęła 16 Twh, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

- W tym samym czasie wydatki na inwestycje w Grupie sięgnęły 2,2 mld zł, z czego 1,4 mld zł trafiło na rewitalizację, modernizację i rozwój aktywów w sektorze energetyki konwencjonalnej. PGE kontynuuje budowę nowych bloków energetycznych na węgiel kamienny w Elektrowni Opole. Do 31 grudnia 2014 r. planowane jest wydanie polecenia rozpoczęcia prac wykonawcy bloku energetycznego na węgiel brunatny w Elektrowni Turów. Rozpoczęto także wstępne prace budowlane przy realizacji bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów - wyliczono w komunikacie.

PGE przypomina, że dzięki uruchomieniu farmy wiatrowej "Wojciechowo", PGE umocniła swoją silną pozycję w sektorze odnawialnych źródeł energii. Do 2016 r. spółka planuje oddać do eksploatacji łącznie 206 MW. Łącznie wydatki na realizację programu inwestycyjnego na lata 2014-2020 wyniosą ok. 50 mld zł. W związku z tym w II kw. PGE uruchomiła program emisji obligacji o wartości 2 mld euro.

Reklama

- Zdecydowaliśmy się działać szybko i wykorzystać doskonałe warunki rynkowe. PGE wyemitowała euroobligacje po bardzo atrakcyjnej cenie i na równie atrakcyjnych warunkach, ustanawiając doskonały punkt odniesienia dla przyszłych potrzeb - powiedziała dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Magdalena Bartoś.

Zarząd spółki zapowiedział, że ze względu na coraz bardziej wymagające warunki makroekonomiczne, GK PGE będzie kontynuować realizację strategicznych projektów, takich jak redukcja kosztów i lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów, a także ciągłe unowocześnienia wykorzystywanych technologii.

- Przede wszystkim skoncentrujemy nasze wysiłki na rzecz usprawnienia Grupy. Tworzymy właśnie jedną grupę podatkową PGE, kontynuujemy wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP oraz konsolidujemy usługi niezwiązane z podstawową działalnością spółki - podsumował Woszczyk.

W II kw. 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK PGE wyniosły 7,3 mld zł. Zysk EBITDA wyniósł 2,9 mld zł (+36 proc. rok do roku), a zysk netto wzrósł do 1,7 mld zł (+56 proc. w ujęciu rocznym).

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

>>> Czytaj też: URE wprowadzi cenę maksymalną za energię? Będzie większa walka o klienta