Zysk operacyjny wyniósł 3,73 mln zł wobec 2,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,58 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 77,75 mln zł rok wcześniej.

MFO, działająca od 2000 roku, jest liderem polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych. Spółka produkuje przede wszystkim profile zimnogięte dla wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz profile specjalne zimnogięte dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. Największym akcjonariuszem MFO jest prezes Tomasz Mirski. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w styczniu 2014 r.

>>> Czytaj też: Kurs akcji MFO nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW