Z powodu gorszej jakości nowego złoża spółka lekko zmodyfikowała w dół plany wydobycia na 2014 r., ale zła kondycja śląskich kopalń pozwoliła jej zwiększyć udział w krajowym rynku do ponad 25%. Spółka widzi dodatkowe możliwości eksportu węgla na Ukrainę. "Na rynku węgla jest bardzo źle, jest go mnóstwo na zwałach, szczególnie na Śląsku. Następuje spadek wydobycia przy jednoczesnym wzroście jednostkowego kosztu" - powiedział Stopa na konferencji prasowej.

Prezes dodał, że jednocześnie spada jego sprzedaż, przy wzroście importu. Jednak dla Bogdanki to jest pozytywna wiadomość. "Dzięki takiej sytuacji rynkowej i spadkowi produkcji kopalń śląskich udało nam się zwiększyć udział rynkowy do 25,2% w I półroczu tego roku wobec 19,1% w analogicznym okresie roku 2013. Pozytywne jest także to, że nasze zapasy na zwałach sięgają zaledwie kilkudniowego urobku" - wyliczył Stopa.

Prezes podkreślił, że w I półroczu spółka kontynuowała inwestycje mające na celu zwiększenie potencjału produkcyjnego spółki do 12,0 mln ton w 2016 r. Jednak plany na bieżący rok uległy lekkim modyfikacjom. "W związku z gorszymi od zakładanych parametrami jakościowymi złoża aktualizujemy założenia produkcyjne na rok 2014 do poziomu 9,3-9,6 mln ton z 9,3-10,0 mln ton wcześniej. Jednak realizacja produkcji w nowej części zakładu przeróbki węgla od września pozwoli na realizację naszych planów w kolejnych okresach" - zaznaczył Stopa.

Według niego, obecnie trwa rozruch, więc w III kw. produkcja będzie nieco niższa niż w kwartale ostatnim, który powinien być najlepszy w całym 2014 r. Ważniejszy jednak dla spółki jest fakt, iż uruchomienie nowego zakładu zbiegnie się z długo oczekiwanym odbiciem cen węgla. To powinno znacząco poprawić kondycję firmy w kolejnych latach. "Wydaje się, że jeśli chodzi o ceny, to jesteśmy w dołku i w 2015 r. powinien nastąpić ich wzrost, powolny, ale jednak. Niemniej bieżący rok będzie nadal słaby, więc szacunki analityków mówiące o zysku netto przekraczającym 300 mln zł powinny ulec modyfikacji" - zastrzegł prezes.

LW Bogdanka odnotował 91,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2014 r. wobec 141,74 mln zł zysku rok wcześniej. Stopa poinformował także, że spółka z uwagą obserwuje rozwój sytuacji na Ukrainie, w kontekście zawieszenia wydobycia w kopalniach na wschodzie tego kraju. W wyniku działań zbrojnych w okolicach Donbasu ukraińska gospodarka zaczyna cierpieć na braki węgla.

Reklama

"Obserwujemy sytuację na Ukrainie, wiemy o brakach węgla m. in. w tamtejszych elektrowniach. Na razie nie możemy mówić o żadnych konkretach, ale z powodu położenia Polska, a szczególnie nasza spółka wydaje się naturalnym dostawcą dla Ukrainy" - podsumował prezes LW Bogdanka.. LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG30 - miała na koniec 2013 r. 14,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,3% w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej. W 2013 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 8,35 mln ton.