Notowania akcjami Petrolinvest zostały zawieszone do 8 września, Cash Flow do 30 września, a PBO Anioła do 14 września.

KNF zażądała zawieszenia obrotu tymi akcjami z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za pierwsze półrocze br. w terminie określonym przepisami prawa.