"Nabycie udziałów w Metal Holding s.r.o. nastąpiło za cenę 3 081 525,83 euro. Nabycie udziałów nastąpiło ze środków własnych spółki Collect Point sp. z .o.o S.K.A. (…) Nabycie udziałów Emitent traktuje jako inwestycję długoterminową" - czytamy w komunikacie.

Metal Holding s.r.o. to spółka specjalizująca się w handlu metalami nieżelaznymi i żelaznymi. Spółka dysponuje trzema oddziałami na terenie Słowacji, wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery).

"Synergia Metal Holding ze spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów" - napisano także w materiale.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.