Zysk operacyjny wyniósł 4,05 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,98 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 33,64 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 16,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113,63 mln zł w porównaniu z 96,40 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 18,94 mln zł wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,55 mln zł w 2013 r.