Zysk operacyjny wyniósł 8,55 mln zł wobec 4,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,91 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 118,88 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 11,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,07 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 406,46 mln zł w porównaniu z 285,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 12,03 mln zł wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r.