Warszawski rynek nie konkuruje z globalnymi centrami finansowymi, jak Londyn, Paryż, czy Frankfurt. Z punktu widzenia regionu Warszawa konkuruje z CEESEG (rynki: austriacki, czeski, węgierski i słoweński) oraz z rynkiem tureckim i rosyjskim.
Region Europy ?Środkowo-Wschodniej nie jest jednorodny. Austria jest zakwalifikowana do rynków „developed”. Z kolei rynek czeski i węgierski jest zakwalifikowany, podobnie jak Polska, do rynków „advanced emerging”. Jednak z punktu widzenia jakości infrastruktury posiada on cechy rynku „developed”, do których zaliczane są rynki z dojrzałych gospodarek, w tym Austria. 

W ostatnich kilku latach w Grupie KDPW zrealizowano szereg projektów rozwojowych, dzięki którym oferuje ona rynkowi komplementarny pakiet usług rozrachunkowych, rozliczeniowych, obsługi corporate actions, związanych z gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej, aby zapewnić kompletną i atrakcyjną obsługę polskich firm inwestycyjnych i inwestorów, a także podmiotów zagranicznych operujących na polskim rynku finansowym. Dzięki temu pod względem oferty usług post-transakcyjnych nasz rynek wypada najlepiej na tle regionu. 

Grupa KDPW nie tylko zapewnia najszerszy wachlarz usług w obszarze obsługi rynku finansowego w regionie CEE, ale w zakresie oferowanych usług posiada także wymagane autoryzacje europejskie. W opinii zagranicznych firm inwestycyjnych KDPW i KDPW_CCP rozwijają się dynamicznie i dostosowują do oczekiwań i trendów światowych, tym samym wydają się tworzyć atrakcyjną infrastrukturę sprzyjającą przyciąganiu inwestorów zagranicznych.

Realizacja działań i usług dostosowujących infrastrukturę post-trade do międzynarodowych standardów i regulacji:
KDPW_CCP:

• Wydzielenie izby rozliczeniowej i wyposażenie jej w kapitał 228 mln PLN

• Wprowadzenie modelu centralnego kontrpartnera dzięki nowacji

• Uruchomienie usługi rozliczania derywatów z rynku OTC

• Unijna autoryzacja izby KDPW_CCP (3-cia autoryzowana izba w Europie)

• Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych

• Monitoring transakcji i obliczanie ekspozycji ryzyka i jego zabezpieczenia w czasie rzeczywistym

• Obsługa systemu gwarantowania negocjowanych pożyczek p.w.

• Obsługa gwarantowanych transakcji repo

KDPW:

• Wprowadzenie kont Omnibus

• Wprowadzenie usługi repozytorium transakcji KDPW_TR oraz unijna rejestracja repozytorium prowadzonego w KDPW (jedno z 4 pierwszych zarejestrowanych repozytoriów w UE)

• Mechanizm Hold / Release

• Rozrachunek w częściach

• Rozrachunek i zarządzanie zabezpieczeniami dla transakcji repo

• Rozwój usług agencji numerującej: LEI, FISN (od lat nadawane są kody ISIN, CFI)

• Obsługa i komunikacja w zakresie zdarzeń korporacyjnych zgodnie z normami ISO

• Wdrożenie cyklu rozrachunkowego T+2 dla głównych instrumentów rynku kasowego

• Przygotowania do autoryzacji na gruncie CSDR