Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 15 proc. (analogicznie jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w październiku, i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Utrzymują się optymistyczne prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Oceny bieżącej sprzedaży są pozytywne, wobec nieznacznie niekorzystnych sprzed miesiąca. Diagnozy sytuacji finansowej są mniej niekorzystne niż w październiku. Dyrektorzy przedsiębiorstw oczekują, iż ceny utrzymają się na dotychczasowym poziomie" - czytamy w komunikacie.

W podziale na branże korzystnie koniunkturę oceniają przedstawiciele wszystkich prezentowanych branż: włókno, odzież, obuwie (plus 14 – spadek o 3 pkt proc.), artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 3 – wzrost o 5 pkt proc.), żywność (plus 1 – wzrost o 2 pkt proc.) oraz pojazdy samochodowe (plus 1 – wzrost o 1 pkt proc.).

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 5 (plus 7 w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 13 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 12 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie., podał też GUS.

"W listopadzie ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż w październiku, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży są korzystne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pesymistycznie, w najbliższych miesiącach może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy przewidują, iż dynamika cen będzie zbliżona do zapowiadanej w październiku" - napisał Urząd.

Reklama

Najlepszą koniunkturę w usługach odnotowała sekcja finanse

W listopadzie w większości badanych sekcji usługowych przedsiębiorcy oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, choć gorsze od zgłaszanych przed miesiącem i przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja – nieco lepiej niż w październiku, ale gorzej od pozytywnych opinii sygnalizowanych w listopadzie ubiegłego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie 0 (przed miesiącem 0). Zarówno poprawę jak i pogorszenie koniunktury odnotowuje po 13 proc. badanych firm (w październiku po 14 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 8 (przed miesiącem minus 5). Poprawę koniunktury odnotowuje 9 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 17 proc. (w październiku odpowiednio: 11 proc. i 16 proc.).

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 14 (przed miesiącem plus 14). Poprawę koniunktury w obu miesiącach odnotowuje 20 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 6 proc.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 17 (przed miesiącem plus 23). Poprawę koniunktury odnotowuje 25 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 8 proc. (w październiku odpowiednio: 28 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 0,8 pkt m/m w listopadzie br. i wyniósł -14,9 pkt (i wzrósł o 7,8 pkt r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Składowe BWUK uległy różnokierunkowym zmianom. Wyraźnie pogorszyły się przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 4,3 pkt proc.) oraz w mniejszym stopniu, oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 0,9 i 0,3 pkt proc.). Natomiast lepiej niż przed miesiącem oceniana była możliwość dokonywania obecnie ważnych zakupów, jak i obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 1,2 i 0,3 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,9 pkt proc. m/m i wyniósł -22,2 pkt (i był wyższy o 6,4 pkt niż rok wcześniej), poinformował Urząd.

"Dla wszystkich składowych WWUK odnotowano spadki. W największym stopniu dotyczyło to przewidywanych zmian przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,9 i 4,3 pkt proc.). Oceny dotyczące oszczędzania pieniędzy oraz zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego osiągnęły wartości niższe odpowiednio o 1,4 i 0,9 pkt proc." - czytamy dalej w materiale.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W listopadzie 2014 r. przeprowadzono 1521 wywiadów (w tym 130 wywiadów metodą CATI).