MCI Management odnotowało 264,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 186,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 269,69 mln zł wobec 188,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,38 mln zł w 2014 r. wobec 78,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 352,28 mln zł wobec 118,67 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.