SMT odnotowało 25,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 15,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 25,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zysk operacyjny wyniósł 14,78 mln zł wobec 11,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 236,01 mln zł w 2014 r. wobec 196,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2014 r. wyniosła 39,14 mln zł wobec 0,03 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.