Zysk EBITDA z wyłączeniem zdarzeń specjalnych wyniósł 138,5 mld HUF wobec 101,5 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 921,9 mld HUF w I kw. 2014 r. wobec 1 120,9 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym, MOL wypracował w I kw. 2014 roku 33 mln USD zysku netto wobec 92 mln USD zysku rok wcześniej przy przychodach na poziomie 3 355 mln USD wobec 4 987 mln USD rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.