Zysk operacyjny wyniósł 30,55 mln zł wobec 18,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 203,69 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 158,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 2,67 mln zł wobec 5,37 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 711 mln zł w 2014 r.