Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 597 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 582-610 mln zł. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 042,93 mln zł wobec 1 130,07 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 480,57 mln zł wobec 512,9 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, wynik odsetkowy Banku Pekao mógł wynieść od 975 mln zł do 1 026 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1 005 mln zł. Szacowali oni, że wynik z tytułu prowizji i opłat w ostatnim kwartale wyniósł 474-502 mln zł, przy konsensusie na poziomie 486 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 163,53 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 167,63 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 723,45 mln zł wobec 601,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.