"Zwyczajne walne zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2014 w kwocie 322.347.194,83 zł na podwyższenie kapitału zapasowego" - czytamy w uchwale.

Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 322,35 mln zł wobec 310,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.