Wynik z tytułu odsetek wyniósł 215,1 mln zł wobec 234,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 74,46 mln zł wobec 92,47 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 32,14 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 31.61 mld na koniec 2014 r

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 10,08 mln zł wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.