Zysk operacyjny wyniósł 83,75 mln zł wobec 83,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 123,87 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 129,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 4,69 mln zł wobec 10,89 mln zł zysku rok wcześniej. 

"Wartość aktywów netto (przed udziałami niekontrolującymi) w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,4 euro na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r." - czytamy w komunikacie. 

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.