Zysk operacyjny wyniósł 37,84 mln zł wobec 80,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 755,19 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 667,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 3,95 mln zł wobec 90,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.