Zysk operacyjny wyniósł 17,72 mln zł wobec 12,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 346,47 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 169,37 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2015 r. wyniósł 5,79 mln zł wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej. 

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r.